روشهای تهیه چای سیاه Previous item روز پدر مبارک Next item تقسیم بندی چای در تولید

روشهای تهیه چای سیاه

روشهای تهیه چای سیاه

  • روش ارتدکس

که همان روش چای سازی ایران نیز می باشد؛ تمام مراحل تهیه چای از قبیل: پلاس؛ مالش؛ تخمیر و خشک شدن انجام میگیرد.

این نوع چای دارای درجه بندی هایی مثل: چای قلم؛ قلم پیچیده؛ قلم پیچیده و ظریف؛ شکسته زرین پیچیده؛ باروتی زرین می باشد.

در این روش برگها را چیده و در یک محل انباشته می کنند؛ سپس جدار سلول ها با مالش شکسته می شود و برگها پیچیده می شوند.

  • روش C.T.C

در این روش از ماشینهای جدید استفاده می شود که در آن مرحله پلاس حذف می شود و زمان مراحل مالش و تخمیر کاهش می یابد.

نظر خود را در مورد این مقاله بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد فیلدهای اجباری با * مشخص شده اند