چای ۲۲ میعاد ۱۰ کیلوگرمی

چای باروتی اعلا هندوستان

محصولی از بهترین کشتزار های هندوستان

 

دسته: Product ID: 2175

توضیحات

چای ۲۲ میعاد
کارتن ۱۰ کیلویی
چای سیاه باروتی زرین محصولی از بهترین کشتزار های هندوستان
با طعم گس قوی
بهترین زمان طبخ ۸-۵ دقیقه