چای ۱۲۱ میعاد ۵ کیلوگرمی

وزن: ۵ کیلوگرم

چای سیاه قلم زرین

معطرشده با برگ برگاموت

محصول هندوستان

دسته: Product ID: 1663

توضیحات

وزن: ۵ کیلوگرم

چای سیاه قلم زرین

معطرشده با برگ برگاموت

محصول هندوستان

در کارتن های مادر ۱۵ کیلویی

سه بسته  ۵ کیلویی در هر کارتن

با طعم گس

بهترین زمان طبخ: ۱۵ الی ۲۰ دقیقه