چای میعاد لذت گرمای یک چای خوب و دلچسب محصولات چای میعاد یک عصر متفاوت با چای میعاد محصولات چای میعاد دوستانت را با چای میعاد شگفت زده کن محصولات چای میعاد چای خوب ضامن سلامتی شما محصولات

چای ۱۲۱ میعاد

وزن: ۵ کیلوگرم

چای سیاه قلم زرین

معطرشده با برگ برموگات

محصول هندوستان

دسته: Product ID: 1663

توضیحات

وزن: ۵ کیلوگرم

چای سیاه قلم زرین

معطرشده با برگ برموگات

محصول هندوستان

در کارتن های مادر ۱۵ کیلویی

سه بسته  ۵ کیلویی در هر کارتن

با طعم گس

بهترین زمان طبخ: ۱۵ الی ۲۰ دقیقه