چای ۲۲۲ میعاد کارتن ۱۰ کیلوگرمی

چای سیاه اعلای سوپر زرین باروتی

محصولی از بهترین کشتزارهای سیلان

دسته: Product ID: 1724

توضیحات

چای سیاه اعلای سوپر زرین باروتی

محصولی از بهترین کشتزارهای سیلان

با طعم گس قوی

زمان طبخ: ۵ الی ۸ دقیقه