چای ۲۲۲ پلاس میعاد ۱۰ کیلوگرمی

چای سیاه اعلای سوپر زرین باروتی

محصولی از بهترین کشتزارهای سیلان

دسته: Product ID: 1719

توضیحات

چای سیاه اعلای سوپر زرین باروتی

محصولی از بهترین کشتزارهای سیلان

با طعم گس قوی

زمان طبخ: ۸ الی ۱۰ دقیقه