چای ۴۵۰۰ میعاد ۱۰ کیلوگرمی

چای سیاه شکسته مرغوب زرین

محصولی از بهترین کشتزارهای هندوستان

دسته: Product ID: 1745

توضیحات

وزن: ۱۰ کیلوگرم

چای سیاه شکسته مرغوب زرین

محصولی از بهترین کشتزارهای هندوستان

با طعم گس

بهترین زمان طبخ: ۱۵ الی ۲۰ دقیقه