چای ۶۰۰ میعاد کارتن ۱۰ کیلوگرمی

وزن: ۱۰ کیلوگرم

چای سیاه قلم سوزنی ممتاز

محصولی از بهترین کشتزارهای سیلان

دسته: Product ID: 1698

توضیحات

وزن: ۱۰ کیلوگرم

چای سیاه قلم سوزنی ممتاز

محصولی از بهترین کشتزارهای سیلان

در کارتن های ۱۰ کیلویی

با طعم گس

بهترین زمان طبخ: ۱۵ الی ۲۰ دقیقه