چای ۶۶۶ میعاد ۱۰ کیلوگرمی

چای سیاه شکسته ممتاز

محصولی از بهترین کشتزارهای سیلان

دسته: Product ID: 1709

توضیحات

وزن: ۱۰ کیلوگرم

چای سیاه شکسته ممتاز

محصولی از بهترین کشتزارهای سیلان

با طعم گس

بهترین زمان طبخ: ۱۰ الی ۱۵ دقیقه