چای میعاد لذت گرمای یک چای خوب و دلچسب محصولات چای میعاد یک عصر متفاوت با چای میعاد محصولات چای میعاد دوستانت را با چای میعاد شگفت زده کن محصولات چای میعاد چای خوب ضامن سلامتی شما محصولات

چای ۷۰۰ میعاد ۱۰ کیلوگرمی

چای سیاه قلم  ممتاززرین

محصولی از بهترین کشتزارهای سیلان

دسته: Product ID: 1702

توضیحات

وزن: ۱۰ کیلوگرم

چای سیاه قلم  ممتاززرین

محصولی از بهترین کشتزارهای سیلان

با طعم گس

بهترین زمان طبخ: ۱۵ الی ۲۰ دقیقه