چای ۷۰۰ میعاد ۱۰ کیلوگرمی

چای سیاه قلم  ممتاززرین

محصولی از بهترین کشتزارهای سیلان

دسته: Product ID: 1702

توضیحات

وزن: ۱۰ کیلوگرم

چای سیاه قلم  ممتاززرین

محصولی از بهترین کشتزارهای سیلان

با طعم گس

بهترین زمان طبخ: ۱۵ الی ۲۰ دقیقه