چای ۷۵۰۰ میعاد ۱۰ کیلوگرمی

چای سیاه شکسته ممتاز زرین

محصولی از بهترین کشتزارهای هندوستان

دسته: Product ID: 1739

توضیحات

چای سیاه شکسته ممتاز زرین

محصولی از بهترین کشتزارهای هندوستان

با طعم گس

بهترین زمان طبخ:  ۱۵ الی ۲۰ دقیقه