چای ۸۵۰۰ میعاد صندوق ۲۰ کیلوگرمی

چای سیاه شکسته اعلای زرین

محصولی از بهترین کشتزارهای هندوستان

دسته: Product ID: 1734

توضیحات

چای سیاه شکسته اعلای زرین

محصولی از بهترین کشتزارهای هندوستان

با طعم گس قوی

بهترین زمان طبخ:  ۱۵ الی ۲۰ دقیقه