چای ۸۹۳ میعاد ۵ کیلوگرمی

وزن: ۵ کیلوگرم

چای سیاه قلم ممتاز

صد در صد خالص سیلان

دسته: Product ID: 1693

توضیحات

وزن: ۵ کیلوگرم

چای سیاه قلم ممتاز

صد در صد خالص سیلان

در کارتن های مادر ۱۵ کیلویی سه بسته  ۵ کیلویی در هر کارتن

با طعم گس

بهترین زمان طبخ: ۱۵ الی ۲۰ دقیقه