چای ۹۹۹ میعاد ۱۰ کیلویی

چای سیاه قلم سوزنی ممتاز
محصولی از بهترین کشتزار های سیلان

دسته: Product ID: 2697

توضیحات

چای ۹۹۹ میعاد ۱۰ کیلویی
چای سیاه قلم سوزنی ممتاز
محصولی از بهترین کشتزار های سیلان
با طعم گس قوی
زمان طبخ:۱۵-۲۰ دقیقه